Lõi thăn vai bò Mỹ Angus

310.000

Danh mục: Từ khóa: