Lõi thăn vai bò Mỹ Angus

360.000 310.000

Danh mục: Từ khóa: